Veranstaltungen

2017

31. Dezem­ber 2017
Gro­ße Sil­ves­ter­par­ty – Fly­er ansehen


2018

20. Janu­ar 2018
Jahreshauptversammlung

3. Febru­ar 2018
Kar­ne­vals­ver­an­stal­tung der Mus­ke­tie­re – Fly­er ansehen

7. April 2018
Kindernachmittag

10. Mai 2018 (Him­mel­fahrt)
Ausmarsch

18. bis 21. Mai 2018 (Pfings­ten)
Hel­ser Freischießen

8. Sep­tem­ber 2018
Nach­fei­er Freischießen

3. Novem­ber 2018
Oldie­abend der Lanzengarde